Napsali o něm

Citáty

„Oldřich Lajsek je uměleckou osobností charakterizovanou vyzrálostí tvůrčího stylu a neobyčejnou zkušeností. Jeho tvorba prozrazuje hluboký cit k přírodě, pramenící z lásky k lidem  a k naší vlasti.“

prof. Ilja Bojanovský (býv. rektor AMU)

„Mezi přední představitele soudobé české krajinomalby patři i akademicky malíř Oldřich Lajsek […] krajinář vyzrálého uměleckého profilu a svébytného pojetí i výrazu. [S]hledáváme, že v plynulé vývojové linii své tvorby dále upevnil specifické rysy svého umění: nalézat v zobrazované krajině nejen vnější vzhledovou charakteristiku, nýbrž i trvalou podstatu, vyjádřit proměnlivou působivost okamžiku i vnitřní duchovní atmosféru.“

Vlastimil Vinter (člen Jednoty umělců výtvarných)

„Jeho nejoblíbenější ateliér je pod širou klenbou oblohy a zde nalézá v každém koutku krajinného prostředí krásu, kterou svým talentem v senzitivní vnímavosti umocňuje do nevšedních dojmů a emocí na plátnech svých děl. Má neobyčejný smysl nejen pro zvládnutí dekorativnosti exteriérového prostředí, ale postihuje i pro nás nepostižitelné kouzlo a pomíjející okamžiky světelné skutečnosti.“

prof. Ilja Bojanovský (býv. rektor AMU)

„Je pozoruhodné, jak v obrazech Oldřicha Lajska básnivý anebo zas dramatický ráz jednotlivých maleb je organicky sladěn s povahou a obsahem motivu.“

Vlastimil Vinter (člen Jednoty umělců výtvarných)

Publikace

  • Boučková, J.: Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 1968.
  • Boučková, J.: Soudobá česká krajina. Pardubice: Východočeská galerie v Pardubicích, 1968.
  • Hlaváček, J.: 8 výtvarníků. Galerie ČFVU – Purkyně. Praha: Český fond výtvarných umění, 1960.
  • Vinter, V.: Krajiny Oldřicha Lajska. Květy, 5. 2. 1987, str. 46-47, ISSN 0023-5649.
  • Vinter, V.: Oldřich Lajsek. Praha: Svaz českých výtvarných umělců, 1986.
  • Štorkán, K.: Oldřich Lajsek – obrazy. Praha: Podnik českého fondu výtvarných umění, 1981.