Dílo

Galerie Mánes
Galerie Mánes

Oldřich Lajsek se kromě volné tvorby (malba, grafika) věnoval také užité grafice (plakáty, poutače, propagační katalogy a brožury) a designu. Za svůj život vytvořil zhruba 3000 malířských nebo grafických děl, z nichž více než 1800 skončilo v soukromých sbírkách. Mezi sběratele jeho tvorby se řadily i některé významné osobnosti jeho doby, jako např. herec Radovan Lukavský, či spisovatel Karel Štorkán. Jeho dílo je možné nalézt také v mnoha zahraničních galeriích, zejména v Německu, Francii a v Polsku. Z českých síní lze zmínit např. Galerii Mánes, Východočeskou galerii v Pardubicích či Galerii výtvarného umění v Ostravě.

Ráno v Praze - příklad z realistické tvorby
Ráno v Praze – příklad z realistické tvorby
Zrcadlo - přiklad z abstraktní tvorby
Zrcadlo – přiklad z abstraktní tvorby

Ve své tvorbě se vyznačoval poměrně velkou žánrovou i technickou všestranností. Dílo však velice poznamenala zejména doba, ve které Oldřich Lajsek žil a tvořil, neboť tehdejší totalitní ideologie nebyla zdaleka nakloněna všem žánrům. Např. v době uvolnění za éry „zlatých šedesátých let“ patřil k průkopníkům abstraktní malby, která je mezi sběrateli jeho díla velice oblíbená obzvláště v dnešních dobách. Ovšem kvůli jejímu následnému zákazu musel tuto tvorbu v dalších letech společně např. s ikonografií značně omezit. Často tak byl s mnohými dalšími nucen hledat ideologicky „nezávadné“ žánry jako jistou formu „úniku“. Proto mezi rozsáhlé tvorby patří např. jeho realistická díla či květinová zátiší. Bezesporu nejvíce se však proslavil díky krajinomalbě, v níž dokonce patřil mezi nejvýznamnější tvůrce své doby.

Inspiraci čerpal hlavně ve Středočeském kraji, zejména pak ve svém rodném kutnohorském regionu. Dále často maloval krajiny z okolí hory Říp, z Polabí a z Českého středohoří. Četná jsou i díla z pražského prostředí, kde rád zachycoval jedinečnost okamžiku v ulicích. Zajímavou součástí jeho tvorby jsou také obrazy ze zahraničních cest, zejména z Řecka, kde mu učarovaly např. architektonické vykopávky v okolí Delf, nebo scenérie z četných výjezdů do Jugoslávie.

Mosty
Mosty

Autorova tvorba je charakteristická díky osobitému uměleckému rukopisu. Typická je zejména pevná výstavba kompozice a zároveň i mírné abstrahování.